Missie

Kinderwens vzw wil ouders met een kinderwens op maat voorbereiden, ondersteunen en begeleiden. We houden daarbij steeds rekening met het toekomstige kind.


Daarnaast bouwt de vzw een netwerk uit van zorginstellingen, hulpverleners en educatief medewerkers die vertrouwd zijn met de thematiek.


Tevens deelt de vzw haar expertise en ervaring via het geven van vormingen voor (jong)volwassenen. We hebben een onderbouwde visie die het draagvlak in de samenleving voor kinderwens versterkt.

Visie

Steunen

Door middel van individuele begeleiding, begeleiding in groep en de uitbouw van een netwerk met andere organisaties wordt de zorgvraag van ouders met een kinderwens voldoende ondersteund.

Voorbereiden

Ouders die starten met fertiliteitsbehandelingen, willen wij goed inlichten, begeleiden en voorbereiden door middel van informatiesessies en vormingen over de psychosociale impact.

Expertise ontwikkelen

Om te komen tot nieuwe inzichten en een onderbouwde, betekenisvolle visie over kinderwens in de samenleving, ontwikkelt Kinderwens vzw de nodige expertise. Het doet dit door samenwerking met onderzoekers en onderzoeksinstellingen, alsook door de uitwisseling, ontsluiting en overdracht van kennis met experten uit de sector.


Opiniëren

Kinderwens vzw wil aanwezig zijn in het kinderwensdebat door middel van een onderbouwde stem in de samenleving. Het stuurt gangbare opinies bij op basis van een gefundeerde visie met een wetenschappelijke grondslag. Standpunten worden kenbaar gemaakt en voor de verschillende thema’s rond kinderwens is Kinderwens vzw een referentie.


Preventie en sensibilisering
Werken aan de bewustmaking rond de thematiek kinderwens in de samenleving is een algemene opdracht van onze vzw. Concreet gebeurt dit door de doelgroep van professionele hulpverleners en zorgverstrekkers te informeren en hen een kader aan te bieden waardoor hulp en zorg afgestemd kunnen worden op de realiteit. Tevens geven wij vorming aan jongvolwassenen rond seksuele en reproductieve voorlichting.

K-E-N Kwaliteitslabel

K-E-N is het kwaliteitslabel voor een veilige kinderwenszorg.

Al onze zorgverleners volgen de internationale richtlijnen rond counselling en dragen het K-E-N kwaliteitslabel. Kinderwens Limburg is een samenwerking van door K-E-N erkende kinderwensconsulenten en educatief medewerkers. De vzw Kinderwens ExpertiseNetwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden schade door de dienstverlening van de zorgverleners van Kinderwens Limburg. 

Onstaan Kinderwens ExpertiseNetwerk

Het Kinderwens ExpertiseNetwerk werd opgericht in 2011 door Shanti Van Genechten (voormalig vroedvrouw) en Prof. Dr. Lode Godderis (KUL/Idewe).

 

Shanti, Indische adoptiedochter van Belgische kinderwensouders, besloot zich in te zetten voor iedereen met een kinderwens. Onder begeleiding van Lode deed Shanti een literatuuronderzoek naar de impact van stress op de conceptiekans. Er kwam aan het licht dat we in Vlaanderen de pioniersrol spelen op het vlak van medisch-technologische zaken rond fertiliteit, maar dat we vooral arm zijn aan emotionele en psychosociale ondersteuning. Dit leidde tot de geboorte van Kinderwens vzw. Shanti en professor dr. Lode Godderis schreven ook samen  het boek “Als je kinderwens onvervuld blijft” uitgegeven bij Lannoo 2019.

i.s.m. Huis van het Kind Genk

​© 2021 Kinderwens Limburg

mail@webmaster